CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Anh Sơn

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 2900494637
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2900891507
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Kim Sơn, xóm Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HÀ DŨNG

Mã số thuế: 2901022210
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Luyện, thôn Tân Lập, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2901139787
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà: Hoàng Thị Hoài, Thôn Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BỒNG KHÊ

Mã số thuế: 2901264731
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TVTC VÀ XÂY DỰNG CÁT SUNG

Mã số thuế: 2901379299
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Lệ Thị Thanh Tuế, thôn Tân Lập, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN PMA

Mã số thuế: 2901574620
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LONG THÀNH

Mã số thuế: 2901634799
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Huy Liệu, thôn Vịnh Hoàn, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬN TẢI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN XUẤT NHẬP KHẨU QUỲNH THƠM

Mã số thuế: 2901635129
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Quốc lộ số 7, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901713553
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Lam Bồng, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

1 2 3 35