CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Anh Sơn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẠI NHẬT VIỆT

Mã số thuế: 2901621158-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐẠT THÀNH

Mã số thuế: 2901765343
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẠCH CƯỜNG

Mã số thuế: 2901776514
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚ ĐỨC THỊNH CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901121148-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DƯNG TÂN LẬP

Mã số thuế: 2901801400
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Thanh Tuế, thôn Tân Lập, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH DUNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901830874
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Minh Dũng, Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VI-MICKEY

Mã số thuế: 2901853261
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẢO KHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901856784
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÀ LÂN

Mã số thuế: 2901874945
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ BỒNG KHÊ

Mã số thuế: 2901877738
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Lam Bồng, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

1 2 3 4 35