CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Anh Sơn

TRUNG TÂM LỮ HÀNH QUỐC TẾ, CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DU LỊCH PHUCGROUP

Mã số thuế: 2901818482-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Liên Tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2901920260
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hoàn, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH DŨNG MẠNH

Mã số thuế: 2901958867
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Thanh Nam, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ BỒNG KHÊ

Mã số thuế: 2901964363-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Liên tân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MIỀN TRÀ LÂN

Mã số thuế: 2902032003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Thanh Đào, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẠCH BẢO THẤT

Mã số thuế: 2902039344
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRƯỜNG NGHĨA

Mã số thuế: 2900369763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Nghĩa, khối 2, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH Y TẾ TÂY AN

Mã số thuế: 2900549491
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Bùi Thị Ngân, khối 6A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2900556964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DUNG CƠ

Mã số thuế: 2900567437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1B, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2 3 4 5 35