CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Anh Sơn

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ CON CUÔNG

Mã số thuế: 2902038816
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901964973-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bính Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG-LÂM -THỦY SẢN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901970141
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ THỌ SƠN

Mã số thuế: 2901964973-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thọ Sơn, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 33 34 35