CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Anh Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRƯỜNG NGHĨA

Mã số thuế: 2900369763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Nghĩa, khối 2, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH Y TẾ TÂY AN

Mã số thuế: 2900549491
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Bùi Thị Ngân, khối 6A, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2900556964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DUNG CƠ

Mã số thuế: 2900567437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1B, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mã số thuế: 2900570380
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 5 thị trấn Anh Sơn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CHUNG THUÝ

Mã số thuế: 2900466848
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Thúy, khối 6, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH XUÂN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900608806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Công Xuân, khối 6, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ÁNH THẠCH

Mã số thuế: 2900763086
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông ánh, khối 6, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2900769602
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Sơn, khu tiểu thủ công nghiệp, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG THÂN

Mã số thuế: 2900770686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Đăng Thân, khối 1A, thị trấn Anh Sơn, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2 3 9