CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bình Sơn

HOÀNG BÁ PHAN

Mã số thuế: 2901569620
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5 Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 2901643056
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901717413
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901792160
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901964973-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bính Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An