CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Cẩm Sơn

DOANH NGHIỆP TN DUNG PHƯỢNG

Mã số thuế: 2900607873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Dung, xóm 4, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 2900721431
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Giáp , thôn Hội Lâm, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẢO ANH

Mã số thuế: 2901014315
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Tế, xóm 3, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY NGHỆ

Mã số thuế: 2901068695
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kẻ May, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HỒNG DŨNG

Mã số thuế: 2901276582
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1/5, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 2901289045
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Tôn Tân Lâm, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÙNG HUY

Mã số thuế: 2901520858
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Cẩm Thắng, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

NGUYỄN VĂN LƯU

Mã số thuế: 2901569719
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn ke may, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TÂN LÂM

Mã số thuế: 2901628227
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tân Lâm, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KẺ MAY

Mã số thuế: 2901629189
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2