CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Cao Sơn

DOANH NGHIỆP TN VINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900840573
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CAO SƠN

Mã số thuế: 2901717981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÍNH MẠNH

Mã số thuế: 2901910093
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỰC MÃO

Mã số thuế: 2901935330
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHÈ GAY CAO SƠN

Mã số thuế: 2901958176
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ CAO SƠN

Mã số thuế: 2901964973-022
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Cao Sơn, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An