CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đỉnh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900325043
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 32

Mã số thuế: 2900792986
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: xóm 32, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIM NHAN

Mã số thuế: 2900962003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Phượng, xóm 8, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC ANH

Mã số thuế: 2901242618
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Minh Đức, thôn 8, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN AN

Mã số thuế: 2901297409
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tình, xóm 6, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2901343373
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN LÂM ANH

Mã số thuế: 2901498627
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 19/5, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRẦN ĐỨC MẠO

Mã số thuế: 2901569606
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6 Đỉnh sơn, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN PHÂN BÓN TỔNG HỢP NPK CAO CẤP NHẬT TIỆP

Mã số thuế: 2901574998
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Đình, xóm 4, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯƠNG LONG

Mã số thuế: 2901738170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2 3