CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Đức Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM THẮNG

Mã số thuế: 2901207349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Đặng Thị Thắng, xóm Trung Tâm, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 2901717935
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 2901754084
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn trung tâm, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỄN THÔNG MAI TÁM

Mã số thuế: 2901897734
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN LỢI PTA

Mã số thuế: 2901953675
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 2901964973-015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Đức Sơn, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An