CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hội Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2

Mã số thuế: 2900325156
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Km số 62-Quốc lộ 7, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIÊU MINH

Mã số thuế: 2900936282
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tiêu, xóm 3, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỘI SƠN

Mã số thuế: 2901119759
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Hội sơn, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

NGUYỄN TUẤN ANH

Mã số thuế: 2901569758
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9 Hội Sơn, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỘI SƠN

Mã số thuế: 2901717942
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÁT ANH SƠN

Mã số thuế: 2901776105
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚC THÁI

Mã số thuế: 2901779561
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH KIM NHAN

Mã số thuế: 2901837608
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KIM SƠN

Mã số thuế: 2901867923
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HUY MẠNH

Mã số thuế: 2901883178
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2