CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hùng Sơn

DOANH NGHIỆP TN HÙNG TÂM NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901429870
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Cậy, xóm 1, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ ĐỒNG LAM

Mã số thuế: 2901568698
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HỒNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901782067
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2901783328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ MINH SÁNG

Mã số thuế: 2901879809
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5 Hùng Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ QUÝ OANH

Mã số thuế: 2901908383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2901964973-014
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Hùng Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN

Mã số thuế: 2902042185
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4 Hùng Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An