CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Khai Sơn

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2900465837
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯƠNG THCS KHAI LẠNG

Mã số thuế: 2901128778
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: X4, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901521065
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 7, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬN TẢI & XÂY DỰNG THIÊN ÂN

Mã số thuế: 2901540974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 383 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901578199
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Võ Quang Sen, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀN DIỄN

Mã số thuế: 2901639451
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN & THƯƠNG MẠI TRUNG LIÊN

Mã số thuế: 2901643095
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II.2

Mã số thuế: 2900602353-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xóm 6, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHAI SƠN

Mã số thuế: 2901717011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU SẠCH

Mã số thuế: 2901720215
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tri Lễ, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2 3