CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH SXTM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2900629203
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Tiến Nam, xóm 2, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUÝ DƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 2900829467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cúc, xóm 1, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỘC KHANG SÔNG LAM

Mã số thuế: 2901628315
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SƠN

Mã số thuế: 2901717572
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG QUỲNH LINH

Mã số thuế: 2901848649
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ THIÊN HÀ

Mã số thuế: 2901917733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: nhà ông Bùi Quang Bình, xóm 4, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ LÃNG SƠN

Mã số thuế: 2901964973-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Lạng Sơn, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG-LÂM -THỦY SẢN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901970141
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An