CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lĩnh Sơn

DOANH NGHIỆP TN THẮNG LƯƠNG

Mã số thuế: 2900862249
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Mạnh Quân, xóm 6, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TH-THCS VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901128880
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: X7, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

NGUYỄN VĂN HÀ

Mã số thuế: 2901569726
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8 Lĩnh Sơn, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TUYẾT BÌNH

Mã số thuế: 2901617507
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Bình, xóm 4, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717646
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THUẤN MINH

Mã số thuế: 2901765544
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CHÍN HUY

Mã số thuế: 2901846458
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỄN THÔNG QUANG HOA

Mã số thuế: 2901897741
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NIỆP LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901898752
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 08, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2