CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Long Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ HẢI

Mã số thuế: 2900721495
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Vĩnh Hùng, xóm 3, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRẦN THỊ HOA

Mã số thuế: 2901567863
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2 long sơn, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRẦN MẠNH GIÁP

Mã số thuế: 2901567856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xã long sơn, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRẦN VĂN TRUNG

Mã số thuế: 2901567849
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2 Long sơn, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM NHAN

Mã số thuế: 2901721219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CHI NHANH CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT TAÊI NGHÊÊ AN

Mã số thuế: 0101510857-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU ANH SƠN

Mã số thuế: 2901864104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRẦN ANH QUÂN

Mã số thuế: 2901890295
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 570

Mã số thuế: 2901902208
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐÌNH NGUYỄN

Mã số thuế: 2901953957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2