CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Phúc Sơn

CÔNG TY TNHH LÝ ĐỒNG

Mã số thuế: 2900600892
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Đồng, xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ANH SƠN

Mã số thuế: 2900608796
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Đình Chiến, xóm 7, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 12-2

Mã số thuế: 2900722153
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Bàn, đội 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC ANH

Mã số thuế: 2900783639
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Công, xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 2901355058
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CAO VỀU

Mã số thuế: 2901717597
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Cao Vều, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN – VIỄN THÔNG ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 2901741335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901781419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THẢO DƯƠNG

Mã số thuế: 2901791463
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HOÀNG DUY

Mã số thuế: 2901792562
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2 3