CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tam Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂY NAM

Mã số thuế: 2900777378
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Huệ, xóm 5, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TAM SƠN

Mã số thuế: 2901716603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ TAM SƠN

Mã số thuế: 2901964973-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Tam Sơn, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÂY ANH SƠN SƠN

Mã số thuế: 2902022076
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An