CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tào Sơn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THIỆN

Mã số thuế: 2901283212
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG THÀNH – NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901498592
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TÀO SƠN

Mã số thuế: 2901717420
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUẤN HƯƠNG ANH SƠN

Mã số thuế: 2901783536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ TÀO SƠN

Mã số thuế: 2901964973-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Tào sơn, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An