CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thạch Sơn

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU VĂN MINH

Mã số thuế: 2901134806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯƠNG MẦM NON THẠCH SƠN

Mã số thuế: 2901717029
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGA KIM SƠN

Mã số thuế: 2901730735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM&DV DƯƠNG GIA PHÚ

Mã số thuế: 2901933245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ THẠCH SƠN

Mã số thuế: 2901964973-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thạch sơn, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẠCH SƠN

Mã số thuế: 2901973047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An