CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thành Sơn

TRƯỜNG MẦM NON THÀNH SƠN

Mã số thuế: 2901717639
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG PHƯỚC TOÀN

Mã số thuế: 2901826162
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUÝ HUYỀN

Mã số thuế: 2901828152
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH LIÊN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901841107
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGUYỆT TRÌNH

Mã số thuế: 2901866581
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 2268

Mã số thuế: 2901889437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ THÀNH SƠN

Mã số thuế: 2901964973-011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thành Sơn, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An