CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thọ Sơn

DNTN TÂM THÁI

Mã số thuế: 2900568751
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGHĨA LÝ

Mã số thuế: 2901494196
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THỌ SƠN

Mã số thuế: 2901717036
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VI GIA

Mã số thuế: 2901910512
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CẢNH HỒNG

Mã số thuế: 2901919096
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ THỌ SƠN

Mã số thuế: 2901964973-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thọ Sơn, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An