CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tường Sơn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỨ DỪA

Mã số thuế: 2900891024
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Quỳ, xóm 12, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRẦN QUANG TRUNG

Mã số thuế: 2901569691
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7 Tường sơn, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

PHẠM VĂN MINH

Mã số thuế: 2901569645
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 2 Tường sơn, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

NGUYỄN BÁ ANH

Mã số thuế: 2901569740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8 Tường sơn, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

LÊ THANH ĐỨC

Mã số thuế: 2901576307
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 11 Tương Sơn, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901717967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 2901740807
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỘC HÀ TƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901897692
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG PHÚ HUYỀN

Mã số thuế: 2901898294
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901909122
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2