CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Vĩnh Sơn

ĐƯỜNG VĂN BÌNH

Mã số thuế: 2901569733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9 vĩnh sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901801150
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP LINH AN

Mã số thuế: 2901880226
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG KIÊN

Mã số thuế: 2901900225
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

UBND XÃ VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901964973-017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV NÔNG NGHIỆP VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901971441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An