CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Bình Chuẩn

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH CHUẨN

Mã số thuế: 2901263872
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Xiềng, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC TRANG CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901719682
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bản Đinh, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGHĨA HUẾ

Mã số thuế: 2901944977
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Tông, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ BÌNH CHUẨN

Mã số thuế: 2901964363-013
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Tông, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông, Nghệ An