CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Châu Khê

CÔNG TY CỔ PHẦN N&T

Mã số thuế: 2901141352
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Diềm, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU KHÊ

Mã số thuế: 2901264139
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

ĐỒN BIÊN PHÒNG CHÂU KHÊ

Mã số thuế: 2901855290
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Khe Bu, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VIỄN THÔNG HỒNG THẮNG

Mã số thuế: 2901898897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP HUY HOÀNG CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901917959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Châu Định, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM THƠM

Mã số thuế: 2901919032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 4 thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LV68

Mã số thuế: 2901952985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ CHÂU KHÊ

Mã số thuế: 2901964363-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Khe choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An