CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Chi Khê

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TĂNG VINH

Mã số thuế: 2900479614
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Văn Thắng Thôn Quyết Tiến, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CHI KHÊ

Mã số thuế: 2900895389
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Chằn Nằn, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AGRITA – NGHỆ TĨNH (NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2900934609
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Chằn Nằn, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HỒNG – CHI NHÁNH CON CUÔNG

Mã số thuế: 0101359998-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Bãi Văn, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CHI KHÊ

Mã số thuế: 2901265679
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Thủy Khê, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THẮNG LỢI NA

Mã số thuế: 2901398439
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Bãi Văn, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN THÀNH – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0200288628-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà máy bột giấy Tân Hồng, Thôn Bãi Văn, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CAO TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 2901739551
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC SỐ 6 CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901857523
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LĨNH HOA

Mã số thuế: 2901949982
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Thủy Khê, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

1 2