CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lạng Khê

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN KHE THƠI

Mã số thuế: 2901104135
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Bản Huồi Mác, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH SỸ

Mã số thuế: 2901136225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Minh, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG KHÊ

Mã số thuế: 2901261265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Piềng Khử, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRỌNG ĐẠT

Mã số thuế: 2901870154
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Huồn Mác, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ LẠNG KHÊ

Mã số thuế: 2901964363-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Phiềng khử, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An