CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Lục Dạ

TRƯỜNG MẦM NON LỤC DẠ

Mã số thuế: 2901264770
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Liên Sơn, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN PHÚ LOAN

Mã số thuế: 2901446280
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: bản Liên Sơn, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀO QUANG

Mã số thuế: 2901633354
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tân, thôn Liên Sơn, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HIỆP HÒA

Mã số thuế: 2901802193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ LỤC DẠ

Mã số thuế: 2901964363-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn kim sơn, Xã Lục Dạ, Huyện Con Cuông, Nghệ An