CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Môn Sơn

CÔNG TY CP MƯỜNG QUẠ

Mã số thuế: 2900783565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Dương, xóm Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2901111848
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Thắng,xóm Cửa Rào, xã Môn Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON MÔN SƠN 2

Mã số thuế: 2901251891
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Thái Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON 1 MÔN SƠN

Mã số thuế: 2901261297
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Môn Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2901560811
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ MÔN SƠN

Mã số thuế: 2901631290
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà Bà Hà Thị Hằng – Bản Làng Xiềng, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP MƯỜNG QUẠ

Mã số thuế: 2901631300
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Vi Văn Nghi – bản Thái Sơn2, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

ĐỒN BIÊN PHÒNG MÔN SƠN

Mã số thuế: 2901855283
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Làng Xiềng, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH VSC

Mã số thuế: 2901855660
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Xiềng, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠO ĐẠT

Mã số thuế: 2901893641
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

1 2