CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Thạch Ngàn

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH NGÀN

Mã số thuế: 2901264160
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Đồng Tâm, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MẠNH CƯỜNG TUẤN

Mã số thuế: 2901572655
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Thạch Hòa, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

CÔNG TY TNHH AN VIỆT TL

Mã số thuế: 2901880850
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: xóm Đồng Tâm, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ THẠCH NGÀN

Mã số thuế: 2901964363-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Thanh Bình, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông, Nghệ An