CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Yên Khê

TRƯỜNG MẦM NON YÊN KHÊ

Mã số thuế: 2901265686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xã Yên Khê, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN DỊCH VỤ CHÈ CON CUÔNG

Mã số thuế: 2900326223-010
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Yên Khê, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT CON CUÔNG – XÃ YÊN KHÊ

Mã số thuế: 2901964363-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản nưa, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An