CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Diễn Châu

CÔNG TY TNHH TIN HỌC B&N

Mã số thuế: 2900819606
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ô Đặng Ngọc Bích K4 TT Diễn Châu, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUYÊN VIỆT

Mã số thuế: 2900843172
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Ngọc, khối 5, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ SỬA CHỮA DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900862626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠNH MINH

Mã số thuế: 2900870994
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Thế Nho, khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 2900902798
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THÀNH TRANG

Mã số thuế: 2901014259
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Ngô Thị Tâm, khối 2, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901014763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901014788
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Mã số thuế: 2901015661
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CHI NHÁNH KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 5600128057-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 4 5 128