CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thị Trấn Diễn Châu

CÔNG TY TNHH XE MÁY VĂN MINH

Mã số thuế: 2900327682
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2900327442
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC KIM VÂN

Mã số thuế: 2900327918
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900482399
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM HOA

Mã số thuế: 2900523574
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Hồ Thị Hoa, khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2900523567
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lanh, Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2900526342
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900577241
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ II

Mã số thuế: 2900577509
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ 1-5

Mã số thuế: 2900581304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Cầu Diễn Thành, quốc lộ 1, khối 1, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 16