CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn An

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 2900327890
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH 999 HẢI AN PHÁT

Mã số thuế: 2900329672
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu 999 Hải An Phát, xóm 13, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN AN

Mã số thuế: 2900575484
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900722058
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOẢN NHUNG

Mã số thuế: 2900871356
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Toản, xóm 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN TRẦM

Mã số thuế: 2900943089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lan, xóm 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN AN

Mã số thuế: 2901015005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN AN

Mã số thuế: 2901016168
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN AN

Mã số thuế: 2901035629
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP GIA LỘC

Mã số thuế: 2901051998
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2