CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Bích

UBND XÃ DIỄN BÍCH

Mã số thuế: 2900574762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quyết Thành, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN BÍCH

Mã số thuế: 2901111164
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hải Đông, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN BÍCH

Mã số thuế: 2901122293
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quyết Thành, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN LẬP THÊM

Mã số thuế: 2901447693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hải Đông, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH IN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG CHUNG

Mã số thuế: 2901618620
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901643497
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGA ĐƯC TIÊÊP

Mã số thuế: 2901786791
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn quyết Thắng, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÍNH PHI

Mã số thuế: 2901851465
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Quyết Thành, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901882914
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Hải Đông, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ASIAN

Mã số thuế: 2901905495
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Nam Chiến Thắng, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2