CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Bình

UBND XÃ DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2900577227
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2901015421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN BÌNH

Mã số thuế: 2901122180
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2901789270
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG HIỂN

Mã số thuế: 2901855621
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu, Nghệ An