CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Đoài

CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI

Mã số thuế: 2900468316
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Dũng, xóm 9, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1-7

Mã số thuế: 2900574730
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Km số 3+ 30 QL 48, xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN ĐOÀI

Mã số thuế: 2901015044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN ĐOÀI

Mã số thuế: 2901015439
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

Mã số thuế: 2901122279
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Diễn Đoài, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ THANH LÂM

Mã số thuế: 2901138663
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Xuân Chín, xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUẤN THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 2901259097
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trương Sỹ Trung, xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901360604
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TIẾN ANH

Mã số thuế: 2901387109
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901447950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3