CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Đồng

UBND XÃ DIỄN ĐỒNG

Mã số thuế: 2900575276
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN ĐỒNG

Mã số thuế: 2901015446
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUÝ TRỌNG

Mã số thuế: 2901361943
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Đường 38, xóm 3 Diễn Đồng, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN CHÍ NGUYỆT

Mã số thuế: 2901406009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Chí, xóm 6, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TUẤN HẢI

Mã số thuế: 2901503644
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Đình Tuấn, Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMEON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106117583
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÔNG DANH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901728077
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901754285
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VIỄN THÔNG TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 2901806688
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Trọng, xóm 6, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM SANH

Mã số thuế: 2901834565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2