CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Hải

UBND XÃ DIỄN HẢI

Mã số thuế: 2900574748
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI

Mã số thuế: 2901016023
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HẢI

Mã số thuế: 2901015559
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẢI

Mã số thuế: 2901047342
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC LINH GIANG

Mã số thuế: 2901286527
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN LỆ ĐIỆN

Mã số thuế: 2901413077
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Lê Điện, xóm 8, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HOÀ AN

Mã số thuế: 2901414634
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 2901842823
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 668 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901928164
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN BA

Mã số thuế: 2901932650
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2