CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Hạnh

CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN

Mã số thuế: 2900454835
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tiến, đội 6, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN HẠNH

Mã số thuế: 2900599485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HẠNH

Mã số thuế: 2901028734
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HẠNH

Mã số thuế: 2901106968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẠNH

Mã số thuế: 2901122430
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TM & XD QUANG DŨNG

Mã số thuế: 2901153968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN XUÂN MINH

Mã số thuế: 2901547994
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÂY XANH TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 2901571556
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN NGỌC KHÁNH

Mã số thuế: 2901574758
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Xuân Diệu, Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC NĂNG DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901632456
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 4