CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Hoa

CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN

Mã số thuế: 2900624773
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Hiền, xóm 6, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HOA

Mã số thuế: 2901015573
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ DIỄN HOA

Mã số thuế: 2901015809
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phượng Lịch 1, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ RIC

Mã số thuế: 2901554021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG PLASTIC

Mã số thuế: 2901642951
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FORSAFE

Mã số thuế: 2902016386
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Nghệ An