CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Hoàng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

Mã số thuế: 2900474824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 2900599453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tiến, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 2901015855
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hoàng La Đông, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 2901060223
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 2901122494
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tiến, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SƠN GIA TRANG

Mã số thuế: 2901402276
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Thìn, xóm 3, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG

Mã số thuế: 2901517686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2901866172
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 18, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU CÁT HẢI

Mã số thuế: 2901886676
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ DIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 2901893497
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2