CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Hồng

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 2900516866
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nhu, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÂU THỨC

Mã số thuế: 2900556837
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Châu, khối Nam Hồng, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN HỒNG

Mã số thuế: 2900574804
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối Bắc, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI VINH QUANG

Mã số thuế: 2900594913
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM ANH

Mã số thuế: 2900609260
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Chu Quang Hùng, khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGẬN HƯỜNG

Mã số thuế: 2900621839
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Ngận, khối Bắc, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH SƠN

Mã số thuế: 2900625921
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khu công nghiệp Diễn Hồng, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY DA ANH NGỌ – NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Mã số thuế: 2900696961
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Xuân Ngọ, khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY TÙNG

Mã số thuế: 2900795440
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ, khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG TRÂM

Mã số thuế: 2900817045
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dũng, khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 9