CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Hùng

QUỸ TDND XÃ DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2900515076
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2900582121
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Ngọc Mỹ, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2901015196
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2901056996
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HẬU THAO

Mã số thuế: 2901088388
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hậu, xóm 9, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2901122423
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH CHÍNH

Mã số thuế: 2901548973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DIỄN HÙNG BÌNH MINH

Mã số thuế: 2901783769
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG MINH PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901905671
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Trọng Cường, xóm 6, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ THANH BÌNH

Mã số thuế: 2901954238
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 6A, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2