CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Kim

UBND XÃ DIỄN KIM

Mã số thuế: 2900577185
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾN NGUYỆT

Mã số thuế: 2901014266
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Liên, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN KIM

Mã số thuế: 2901015453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Hoàng Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN KIM

Mã số thuế: 2901016048
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIA LỘC

Mã số thuế: 2901274031
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tiền Tiến 1, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ DIỄN KIM

Mã số thuế: 2901484173
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN THINH

Mã số thuế: 2901530341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thinh, xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÔNG VY TÁM

Mã số thuế: 2901623490
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tiền Tiến 1, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VIỆT SING

Mã số thuế: 2901664673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Liên, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC KIM CHÂU

Mã số thuế: 2901777116
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tiền Tiến 1, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3