CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Lâm

UBND XÃ DIỄN LÂM

Mã số thuế: 2900577192
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN ĐỨC HIỆP

Mã số thuế: 2900527794
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ LINH

Mã số thuế: 2900873360
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 1, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SINH THÁI MƯỜNG THANH

Mã số thuế: 2900885817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Nông, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN LÂM

Mã số thuế: 2901015100
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LÂM II

Mã số thuế: 2901015502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LÂM 1

Mã số thuế: 2901122409
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LÂM 2

Mã số thuế: 2901122416
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VŨ NGỌC HẢI

Mã số thuế: 2901240748
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Ngọc Hải, xóm 1 Nam Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MÂM NON DIỄN LÂM I

Mã số thuế: 2901259611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8 Diễn Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2 3 4