CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Liên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG HÀ

Mã số thuế: 2900624798
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC TÀI NHÂN

Mã số thuế: 2900913077
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Huynh, xóm 1, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LIÊN

Mã số thuế: 2901016129
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LIÊN

Mã số thuế: 2901122399
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI TUYẾT HIỀN

Mã số thuế: 2901509766
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà bà Tuyết, xóm 7, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH MINH PHÁT

Mã số thuế: 2901908746
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 7, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHUNG THÀNH HUY

Mã số thuế: 2901953668
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CỒN SẺ

Mã số thuế: 2902042435
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Trang trại ông Nguyễn Văn Chiến, Vùng Láng, Xóm 5, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP DIỄN LIÊN

Mã số thuế: 2902054399
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An