CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Lộc

UBND XÃ DIỄN LỘC

Mã số thuế: 2900596526
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN – XÂY DỰNG LỘC THÀNH

Mã số thuế: 2900728973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Huy Tý, xóm 14, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2900798709
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG THCS THỌ LỘC

Mã số thuế: 2901015125
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN NGA

Mã số thuế: 2901413133
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VINASAHA

Mã số thuế: 2901641676
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Bến Kiềng, xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2901743413
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VÂN, QUY HOAÊCH, XÂY DƯÊNG GIAI PHONG

Mã số thuế: 2901787234
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phan Huy Hữu, xóm 13, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NẤM LỘC CHÂU

Mã số thuế: 2901830842
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ QUỐC TẾ ECO

Mã số thuế: 2901889317
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường N2, khu A – KCN Thọ Lộc, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2