CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Diễn Lợi

UBND XÃ DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2900621733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TÚ TƯƠNG

Mã số thuế: 2900990515
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Tuấn Tú, thôn 3, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2901122222
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU DIỆU TRANG

Mã số thuế: 2901733341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

HTX DV NN DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2901793502
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH PHÚ FOOD

Mã số thuế: 2901868250
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LAO BASE BARITE

Mã số thuế: 2901930678
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 9, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 79 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901990099
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2902013561
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Thành, Thôn 6, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KỶ THUẬT ĐỒNG TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2902041223
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Nghệ An